Gör det Själv

Vissa saker i din lägenhet kan du själv åtgärda. Här nedan följer lite hjälp och tips hur du själv kan lösa vissa problem.

RENSA HANDFATET OCH DISKHON

Sjunker vattnet långsamt i tvättställ eller diskho? Då kan du behöva rensa avloppet?

Om vattnet sjunker sakta i handfatet eller diskhon beror det nästan alltid på att smuts har fastnat i vattenlåset.  Det går oftast lätt att fixa med en vaskrensare, en sugpropp som sitter på ett träskaft. Vaskrensare finns att köpa i varuhus och järn- och färgaffärer.

Börja med att täcka för avrinningshålet som sitter under kranen. Du kan använda tummen, en trasa eller tejp. Tryck därefter fast vaskrensaren över avloppshålet. Fyll halva handfatet med vatten och pumpa upp och ner med vaskrensaren.

Om problemet inte går att lösa med vaskrensaren kan du testa att rengöra vattenlåset som sitter i röret under handfat eller diskho. Ställ en hink under för att slippa smutsigt vatten på golvet eller i skåpet.

Skruva av locket så att vatten och smuts som finns i låset rinner ut i hinken. Ta bort det avfall som fastnat och spola igenom med hett vatten. Stäng vattenlåset igen. Om det fortfarande är stopp i avloppet gör du en felanmälan.

 

El och säkring

Om strömmen går i din lägenhet beror det troligtvis på att jordfelsbrytaren eller en säkring har slagit ifrån. Det går ofta att räkna ut vad som har orsakat felet genom att titta i elcentralen.

I din lägenhet finns en elcentral/proppskåp som innehåller säkringar som skyddar elsystem från överbelastning. Skåpet sitter i hallen eller i klädkammaren och här kan du felsöka och avhjälpa fel om strömmen gått hemma hos dig. Däremot ska du alltid kontakta Solidahem angående lagning av strömbrytare, vägguttag och fasta installationer.

I vissa lägenheter är en så kallad ”automatsäkringscentral” monterad som har knappar som faller ner om systemet blir överbelastat. I de äldre lägenheterna sitter äldre proppskåp med så kallade ”proppsäkringar”. Där automatsäkringscentral är monterad finns även en jordfelsbrytare.

Vid elcentralen finns en gruppförteckning monterad som visar vilken säkring (nummer) som är för respektive rum, vitvara mm.

OM SÄKRINGEN SLAGIT IFRÅN

Om du har äldre proppskåp

Bor du i ett äldre hus kan du ha ett proppskåp som innehåller säkringar eller så kallade proppar som skyddar elsystem från överbelastning. Om du belastar elsystemet hårt, till exempel genom att ha flera elapparater igång samtidigt, kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen brytas. Du kan då behöva byta propp.

Du ser vilken propp som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Hur många ampere (A) proppen är till för framgår av färgmärkningen i bakkant på proppen. Grön färg är 6A, röd 10A, grå är 16A.

Försök aldrig laga trasiga säkringar eftersom det kan leda till överbelastning med brand som följd!

Om du har elcentral med automatsäkringar

Om du bor i ett nytt eller nyrenoverat hus är din lägenhet utrustad med automatsäkringar. Även där bryts strömmen när elsystemet överbelastas, men säkringen går inte sönder. Du återställer säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner.

Kanske belastar till exempel en vattenkokare och en brödrost samma säkring. Testa då att slå av någon av apparaterna och tryck upp säkringsknappen som fallit ner. Om detta inte hjälper gör du en felsökning och testar säkring för säkring enligt den instruktion som sitter intill elcentralen.

Om jordfelsbrytaren slagit ifrån

I nya elcentraler sitter också en jordfelsbrytare. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen. Om lägenheten blir strömlös: dra ur kontakten till den apparat som du nyss kopplat in och återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner. Om jordfelsbrytaren fortfarande slår ifrån behöver du göra en felsökning. Börja med att slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå sedan på säkringarna, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.

Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av gör du en felanmälan.

När spisen inte fungerar

När spisen eller något annat inte fungerar kan det vara proppen i elcentralen som gått. De flesta spisar går på trefas-el. Det innebär att spisen har tre säkringar. Titta på schemat i säkringsskåpet. Kontrollera alla tre säkringarna och byt proppar alternativt fäll upp knapparna.

Om du byter propp, tänk på att välja rätt styrka. Färgen visar vilken strömstyrka säkringen har. Proppen ska ha samma färg som bottenplattan inne i säkringshållaren. Spisar behöver ofta 16 ampere (grå färg) och sätter du av misstag dit en med lägre styrka så går proppen sönder igen. 

 

Rensa golvbrunnen

Sjunker vattnet långsamt i duschen? Då är det dags att rensa golvbrunnen!


Om du har varit borta en längre tid kan vattenlåset torka ut. Det gäller särskilt under sommaren när det är varmt. Då spolar du bara vatten på golvbrunnen så fylls vattenlåset på igen.

Lukten kan också bero på att det med tiden blivit en springa mellan röret och golvet. Testa att trycka ned gummit som sitter runt röret där det går ner i golvet. I äldre bostäder är övergången tätad med kitt eller tätningsmassa, där brukar det räcka med att trycka ner kittet igen.

Problem med lägenhetslåset

Är det svårt att vrida runt nyckeln för att låsa din lägenhetsdörr? Så här kan du lösa problemet.


PROBLEM MED CYLINDERLÅSETGår det trögt att vrida om nyckeln i cylinderlåset? Då kan det hjälpa att smörja låset med låsspray eller låsolja som du kan köpa på de flesta bensinstationer eller hos närmaste låssmed. Sprayburken eller flaskan med låsolja har en pip som du trycker in i nyckellåset. Cylindern är några centimeter djup så du kan ta hjälp av nyckeln för att trycka in oljan i låset. Du kan också smörja kolven som fälls ut ur dörrkarmen när du låser dörren.

Kallt i lägenheten?

Upplever du att det är kallt i din lägenhet? Drar det från fönstren? Här berättar vi hur du ska mäta temperaturen och vad som kan orsaka att värmen inte sprids i rummet på rätt sätt.

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes